Ontslag Blokzijl

Uw werkgever in Blokzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blokzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blokzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blokzijl. Uw werkgever in Blokzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blokzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blokzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blokzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blokzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blokzijl of met bevallingsverlof bent in Blokzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blokzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blokzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blokzijl
 • Als u in Blokzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blokzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Blokzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blokzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blokzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blokzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blokzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blokzijl. Uitzonderingen in Blokzijl;
 • Als uw werkgever in Blokzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blokzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blokzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blokzijl niet geschikt voor uw werk in Blokzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Blokzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blokzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blokzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blokzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blokzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Blokzijl u eveneens wel ontslaan.