Ontslag Blokum

Uw werkgever in Blokum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blokum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blokum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blokum. Uw werkgever in Blokum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blokum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blokum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blokum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blokum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blokum of met bevallingsverlof bent in Blokum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blokum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blokum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blokum
 • Als u in Blokum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blokum wilt opnemen;
 • Omdat u in Blokum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blokum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blokum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blokum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blokum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blokum. Uitzonderingen in Blokum;
 • Als uw werkgever in Blokum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blokum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blokum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blokum niet geschikt voor uw werk in Blokum of
 • u functioneert niet voldoende in Blokum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blokum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blokum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blokum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blokum verblijft, dan mag uw werkgever in Blokum u eveneens wel ontslaan.