Ontslag Blokland

Uw werkgever in Blokland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blokland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blokland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blokland. Uw werkgever in Blokland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blokland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blokland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blokland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blokland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blokland of met bevallingsverlof bent in Blokland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blokland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blokland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blokland
 • Als u in Blokland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blokland wilt opnemen;
 • Omdat u in Blokland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blokland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blokland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blokland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blokland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blokland. Uitzonderingen in Blokland;
 • Als uw werkgever in Blokland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blokland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blokland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blokland niet geschikt voor uw werk in Blokland of
 • u functioneert niet voldoende in Blokland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blokland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blokland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blokland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blokland verblijft, dan mag uw werkgever in Blokland u eveneens wel ontslaan.