Ontslag Blokker

Uw werkgever in Blokker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blokker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blokker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blokker. Uw werkgever in Blokker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blokker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blokker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blokker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blokker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blokker of met bevallingsverlof bent in Blokker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blokker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blokker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blokker
 • Als u in Blokker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blokker wilt opnemen;
 • Omdat u in Blokker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blokker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blokker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blokker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blokker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blokker. Uitzonderingen in Blokker;
 • Als uw werkgever in Blokker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blokker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blokker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blokker niet geschikt voor uw werk in Blokker of
 • u functioneert niet voldoende in Blokker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blokker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blokker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blokker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blokker verblijft, dan mag uw werkgever in Blokker u eveneens wel ontslaan.