Ontslag Bloemberg

Uw werkgever in Bloemberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bloemberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bloemberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bloemberg. Uw werkgever in Bloemberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bloemberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bloemberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bloemberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bloemberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bloemberg of met bevallingsverlof bent in Bloemberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bloemberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bloemberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bloemberg
 • Als u in Bloemberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bloemberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Bloemberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bloemberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bloemberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bloemberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bloemberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bloemberg. Uitzonderingen in Bloemberg;
 • Als uw werkgever in Bloemberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bloemberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bloemberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bloemberg niet geschikt voor uw werk in Bloemberg of
 • u functioneert niet voldoende in Bloemberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bloemberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bloemberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bloemberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bloemberg verblijft, dan mag uw werkgever in Bloemberg u eveneens wel ontslaan.