Ontslag Blitterswijck

Uw werkgever in Blitterswijck mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blitterswijck zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blitterswijck

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blitterswijck. Uw werkgever in Blitterswijck mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blitterswijck arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blitterswijck niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blitterswijck te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blitterswijck u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blitterswijck of met bevallingsverlof bent in Blitterswijck.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blitterswijck kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blitterswijck die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blitterswijck
 • Als u in Blitterswijck lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blitterswijck wilt opnemen;
 • Omdat u in Blitterswijck lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blitterswijck lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blitterswijck wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blitterswijck op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blitterswijck

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blitterswijck. Uitzonderingen in Blitterswijck;
 • Als uw werkgever in Blitterswijck bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blitterswijck aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blitterswijck gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blitterswijck niet geschikt voor uw werk in Blitterswijck of
 • u functioneert niet voldoende in Blitterswijck.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blitterswijck

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blitterswijck niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blitterswijck of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blitterswijck verblijft, dan mag uw werkgever in Blitterswijck u eveneens wel ontslaan.