Ontslag Blijham

Uw werkgever in Blijham mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blijham zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blijham

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blijham. Uw werkgever in Blijham mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blijham arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blijham niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blijham te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blijham u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blijham of met bevallingsverlof bent in Blijham.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blijham kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blijham die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blijham
 • Als u in Blijham lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blijham wilt opnemen;
 • Omdat u in Blijham lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blijham lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blijham wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blijham op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blijham

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blijham. Uitzonderingen in Blijham;
 • Als uw werkgever in Blijham bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blijham aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blijham gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blijham niet geschikt voor uw werk in Blijham of
 • u functioneert niet voldoende in Blijham.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blijham

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blijham niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blijham of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blijham verblijft, dan mag uw werkgever in Blijham u eveneens wel ontslaan.