Ontslag Blije /blija

Uw werkgever in Blije /blija mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blije /blija zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blije /blija

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blije /blija. Uw werkgever in Blije /blija mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blije /blija arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blije /blija niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blije /blija te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blije /blija u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blije /blija of met bevallingsverlof bent in Blije /blija.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blije /blija kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blije /blija die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blije /blija
 • Als u in Blije /blija lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blije /blija wilt opnemen;
 • Omdat u in Blije /blija lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blije /blija lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blije /blija wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blije /blija op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blije /blija

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blije /blija. Uitzonderingen in Blije /blija;
 • Als uw werkgever in Blije /blija bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blije /blija aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blije /blija gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blije /blija niet geschikt voor uw werk in Blije /blija of
 • u functioneert niet voldoende in Blije /blija.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blije /blija

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blije /blija niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blije /blija of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blije /blija verblijft, dan mag uw werkgever in Blije /blija u eveneens wel ontslaan.