Ontslag Blessum

Uw werkgever in Blessum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blessum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blessum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blessum. Uw werkgever in Blessum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blessum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blessum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blessum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blessum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blessum of met bevallingsverlof bent in Blessum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blessum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blessum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blessum
 • Als u in Blessum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blessum wilt opnemen;
 • Omdat u in Blessum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blessum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blessum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blessum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blessum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blessum. Uitzonderingen in Blessum;
 • Als uw werkgever in Blessum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blessum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blessum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blessum niet geschikt voor uw werk in Blessum of
 • u functioneert niet voldoende in Blessum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blessum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blessum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blessum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blessum verblijft, dan mag uw werkgever in Blessum u eveneens wel ontslaan.