Ontslag “bleskensgraaf ca”

Uw werkgever in “bleskensgraaf ca” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “bleskensgraaf ca” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “bleskensgraaf ca”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “bleskensgraaf ca”. Uw werkgever in “bleskensgraaf ca” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “bleskensgraaf ca” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “bleskensgraaf ca” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “bleskensgraaf ca” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “bleskensgraaf ca” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “bleskensgraaf ca” of met bevallingsverlof bent in “bleskensgraaf ca”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “bleskensgraaf ca” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “bleskensgraaf ca” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “bleskensgraaf ca”
 • Als u in “bleskensgraaf ca” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “bleskensgraaf ca” wilt opnemen;
 • Omdat u in “bleskensgraaf ca” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “bleskensgraaf ca” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “bleskensgraaf ca” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “bleskensgraaf ca” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “bleskensgraaf ca”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “bleskensgraaf ca”. Uitzonderingen in “bleskensgraaf ca”;
 • Als uw werkgever in “bleskensgraaf ca” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “bleskensgraaf ca” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “bleskensgraaf ca” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “bleskensgraaf ca” niet geschikt voor uw werk in “bleskensgraaf ca” of
 • u functioneert niet voldoende in “bleskensgraaf ca”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “bleskensgraaf ca”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “bleskensgraaf ca” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “bleskensgraaf ca” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “bleskensgraaf ca” verblijft, dan mag uw werkgever in “bleskensgraaf ca” u eveneens wel ontslaan.