Ontslag Bleskensgraaf

Uw werkgever in Bleskensgraaf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bleskensgraaf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bleskensgraaf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bleskensgraaf. Uw werkgever in Bleskensgraaf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bleskensgraaf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bleskensgraaf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bleskensgraaf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bleskensgraaf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bleskensgraaf of met bevallingsverlof bent in Bleskensgraaf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bleskensgraaf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bleskensgraaf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bleskensgraaf
 • Als u in Bleskensgraaf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bleskensgraaf wilt opnemen;
 • Omdat u in Bleskensgraaf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bleskensgraaf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bleskensgraaf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bleskensgraaf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bleskensgraaf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bleskensgraaf. Uitzonderingen in Bleskensgraaf;
 • Als uw werkgever in Bleskensgraaf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bleskensgraaf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bleskensgraaf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bleskensgraaf niet geschikt voor uw werk in Bleskensgraaf of
 • u functioneert niet voldoende in Bleskensgraaf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bleskensgraaf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bleskensgraaf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bleskensgraaf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bleskensgraaf verblijft, dan mag uw werkgever in Bleskensgraaf u eveneens wel ontslaan.