Ontslag Blesdijke /blesdike

Uw werkgever in Blesdijke /blesdike mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blesdijke /blesdike zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blesdijke /blesdike

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blesdijke /blesdike. Uw werkgever in Blesdijke /blesdike mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blesdijke /blesdike arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blesdijke /blesdike niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blesdijke /blesdike te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blesdijke /blesdike u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blesdijke /blesdike of met bevallingsverlof bent in Blesdijke /blesdike.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blesdijke /blesdike kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blesdijke /blesdike die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blesdijke /blesdike
 • Als u in Blesdijke /blesdike lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blesdijke /blesdike wilt opnemen;
 • Omdat u in Blesdijke /blesdike lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blesdijke /blesdike lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blesdijke /blesdike wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blesdijke /blesdike op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blesdijke /blesdike

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blesdijke /blesdike. Uitzonderingen in Blesdijke /blesdike;
 • Als uw werkgever in Blesdijke /blesdike bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blesdijke /blesdike aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blesdijke /blesdike gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blesdijke /blesdike niet geschikt voor uw werk in Blesdijke /blesdike of
 • u functioneert niet voldoende in Blesdijke /blesdike.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blesdijke /blesdike

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blesdijke /blesdike niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blesdijke /blesdike of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blesdijke /blesdike verblijft, dan mag uw werkgever in Blesdijke /blesdike u eveneens wel ontslaan.