Ontslag Blerick

Uw werkgever in Blerick mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blerick zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blerick

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blerick. Uw werkgever in Blerick mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blerick arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blerick niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blerick te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blerick u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blerick of met bevallingsverlof bent in Blerick.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blerick kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blerick die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blerick
 • Als u in Blerick lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blerick wilt opnemen;
 • Omdat u in Blerick lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blerick lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blerick wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blerick op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blerick

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blerick. Uitzonderingen in Blerick;
 • Als uw werkgever in Blerick bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blerick aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blerick gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blerick niet geschikt voor uw werk in Blerick of
 • u functioneert niet voldoende in Blerick.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blerick

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blerick niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blerick of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blerick verblijft, dan mag uw werkgever in Blerick u eveneens wel ontslaan.