Ontslag Blenkert

Uw werkgever in Blenkert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blenkert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blenkert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blenkert. Uw werkgever in Blenkert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blenkert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blenkert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blenkert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blenkert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blenkert of met bevallingsverlof bent in Blenkert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blenkert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blenkert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blenkert
 • Als u in Blenkert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blenkert wilt opnemen;
 • Omdat u in Blenkert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blenkert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blenkert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blenkert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blenkert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blenkert. Uitzonderingen in Blenkert;
 • Als uw werkgever in Blenkert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blenkert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blenkert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blenkert niet geschikt voor uw werk in Blenkert of
 • u functioneert niet voldoende in Blenkert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blenkert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blenkert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blenkert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blenkert verblijft, dan mag uw werkgever in Blenkert u eveneens wel ontslaan.