Ontslag Blekslage

Uw werkgever in Blekslage mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blekslage zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blekslage

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blekslage. Uw werkgever in Blekslage mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blekslage arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blekslage niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blekslage te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blekslage u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blekslage of met bevallingsverlof bent in Blekslage.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blekslage kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blekslage die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blekslage
 • Als u in Blekslage lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blekslage wilt opnemen;
 • Omdat u in Blekslage lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blekslage lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blekslage wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blekslage op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blekslage

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blekslage. Uitzonderingen in Blekslage;
 • Als uw werkgever in Blekslage bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blekslage aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blekslage gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blekslage niet geschikt voor uw werk in Blekslage of
 • u functioneert niet voldoende in Blekslage.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blekslage

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blekslage niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blekslage of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blekslage verblijft, dan mag uw werkgever in Blekslage u eveneens wel ontslaan.