Ontslag Bleiswijk

Uw werkgever in Bleiswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bleiswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bleiswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bleiswijk. Uw werkgever in Bleiswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bleiswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bleiswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bleiswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bleiswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bleiswijk of met bevallingsverlof bent in Bleiswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bleiswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bleiswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bleiswijk
 • Als u in Bleiswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bleiswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Bleiswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bleiswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bleiswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bleiswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bleiswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bleiswijk. Uitzonderingen in Bleiswijk;
 • Als uw werkgever in Bleiswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bleiswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bleiswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bleiswijk niet geschikt voor uw werk in Bleiswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Bleiswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bleiswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bleiswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bleiswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bleiswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Bleiswijk u eveneens wel ontslaan.