Ontslag Bleijs

Uw werkgever in Bleijs mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bleijs zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bleijs

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bleijs. Uw werkgever in Bleijs mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bleijs arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bleijs niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bleijs te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bleijs u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bleijs of met bevallingsverlof bent in Bleijs.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bleijs kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bleijs die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bleijs
 • Als u in Bleijs lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bleijs wilt opnemen;
 • Omdat u in Bleijs lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bleijs lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bleijs wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bleijs op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bleijs

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bleijs. Uitzonderingen in Bleijs;
 • Als uw werkgever in Bleijs bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bleijs aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bleijs gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bleijs niet geschikt voor uw werk in Bleijs of
 • u functioneert niet voldoende in Bleijs.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bleijs

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bleijs niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bleijs of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bleijs verblijft, dan mag uw werkgever in Bleijs u eveneens wel ontslaan.