Ontslag Bleijenbeek

Uw werkgever in Bleijenbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bleijenbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bleijenbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bleijenbeek. Uw werkgever in Bleijenbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bleijenbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bleijenbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bleijenbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bleijenbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bleijenbeek of met bevallingsverlof bent in Bleijenbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bleijenbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bleijenbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bleijenbeek
 • Als u in Bleijenbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bleijenbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Bleijenbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bleijenbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bleijenbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bleijenbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bleijenbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bleijenbeek. Uitzonderingen in Bleijenbeek;
 • Als uw werkgever in Bleijenbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bleijenbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bleijenbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bleijenbeek niet geschikt voor uw werk in Bleijenbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Bleijenbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bleijenbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bleijenbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bleijenbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bleijenbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Bleijenbeek u eveneens wel ontslaan.