Ontslag Blauwverlaat /blauforlaet

Uw werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauwverlaat /blauforlaet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauwverlaat /blauforlaet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauwverlaat /blauforlaet. Uw werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauwverlaat /blauforlaet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauwverlaat /blauforlaet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauwverlaat /blauforlaet of met bevallingsverlof bent in Blauwverlaat /blauforlaet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauwverlaat /blauforlaet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauwverlaat /blauforlaet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauwverlaat /blauforlaet
 • Als u in Blauwverlaat /blauforlaet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauwverlaat /blauforlaet wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauwverlaat /blauforlaet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauwverlaat /blauforlaet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauwverlaat /blauforlaet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauwverlaat /blauforlaet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauwverlaat /blauforlaet. Uitzonderingen in Blauwverlaat /blauforlaet;
 • Als uw werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauwverlaat /blauforlaet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet niet geschikt voor uw werk in Blauwverlaat /blauforlaet of
 • u functioneert niet voldoende in Blauwverlaat /blauforlaet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauwverlaat /blauforlaet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauwverlaat /blauforlaet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauwverlaat /blauforlaet verblijft, dan mag uw werkgever in Blauwverlaat /blauforlaet u eveneens wel ontslaan.