Ontslag Blauwhuis /blauhûs

Uw werkgever in Blauwhuis /blauhûs mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauwhuis /blauhûs zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauwhuis /blauhûs

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauwhuis /blauhûs. Uw werkgever in Blauwhuis /blauhûs mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauwhuis /blauhûs arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauwhuis /blauhûs niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauwhuis /blauhûs te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauwhuis /blauhûs u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauwhuis /blauhûs of met bevallingsverlof bent in Blauwhuis /blauhûs.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauwhuis /blauhûs kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauwhuis /blauhûs die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauwhuis /blauhûs
 • Als u in Blauwhuis /blauhûs lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauwhuis /blauhûs wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauwhuis /blauhûs lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauwhuis /blauhûs lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauwhuis /blauhûs wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauwhuis /blauhûs op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauwhuis /blauhûs

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauwhuis /blauhûs. Uitzonderingen in Blauwhuis /blauhûs;
 • Als uw werkgever in Blauwhuis /blauhûs bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauwhuis /blauhûs aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauwhuis /blauhûs gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauwhuis /blauhûs niet geschikt voor uw werk in Blauwhuis /blauhûs of
 • u functioneert niet voldoende in Blauwhuis /blauhûs.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauwhuis /blauhûs

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauwhuis /blauhûs niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauwhuis /blauhûs of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauwhuis /blauhûs verblijft, dan mag uw werkgever in Blauwhuis /blauhûs u eveneens wel ontslaan.