Ontslag Blauwestad

Uw werkgever in Blauwestad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauwestad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauwestad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauwestad. Uw werkgever in Blauwestad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauwestad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauwestad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauwestad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauwestad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauwestad of met bevallingsverlof bent in Blauwestad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauwestad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauwestad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauwestad
 • Als u in Blauwestad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauwestad wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauwestad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauwestad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauwestad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauwestad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauwestad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauwestad. Uitzonderingen in Blauwestad;
 • Als uw werkgever in Blauwestad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauwestad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauwestad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauwestad niet geschikt voor uw werk in Blauwestad of
 • u functioneert niet voldoende in Blauwestad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauwestad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauwestad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauwestad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauwestad verblijft, dan mag uw werkgever in Blauwestad u eveneens wel ontslaan.