Ontslag Blauwesluis

Uw werkgever in Blauwesluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauwesluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauwesluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauwesluis. Uw werkgever in Blauwesluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauwesluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauwesluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauwesluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauwesluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauwesluis of met bevallingsverlof bent in Blauwesluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauwesluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauwesluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauwesluis
 • Als u in Blauwesluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauwesluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauwesluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauwesluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauwesluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauwesluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauwesluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauwesluis. Uitzonderingen in Blauwesluis;
 • Als uw werkgever in Blauwesluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauwesluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauwesluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauwesluis niet geschikt voor uw werk in Blauwesluis of
 • u functioneert niet voldoende in Blauwesluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauwesluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauwesluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauwesluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauwesluis verblijft, dan mag uw werkgever in Blauwesluis u eveneens wel ontslaan.