Ontslag Blauwenhoek

Uw werkgever in Blauwenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauwenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauwenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauwenhoek. Uw werkgever in Blauwenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauwenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauwenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauwenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauwenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauwenhoek of met bevallingsverlof bent in Blauwenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauwenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauwenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauwenhoek
 • Als u in Blauwenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauwenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauwenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauwenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauwenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauwenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauwenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauwenhoek. Uitzonderingen in Blauwenhoek;
 • Als uw werkgever in Blauwenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauwenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauwenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauwenhoek niet geschikt voor uw werk in Blauwenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Blauwenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauwenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauwenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauwenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauwenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Blauwenhoek u eveneens wel ontslaan.