Ontslag Blauwe sluis

Uw werkgever in Blauwe sluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauwe sluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauwe sluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauwe sluis. Uw werkgever in Blauwe sluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauwe sluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauwe sluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauwe sluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauwe sluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauwe sluis of met bevallingsverlof bent in Blauwe sluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauwe sluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauwe sluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauwe sluis
 • Als u in Blauwe sluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauwe sluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauwe sluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauwe sluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauwe sluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauwe sluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauwe sluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauwe sluis. Uitzonderingen in Blauwe sluis;
 • Als uw werkgever in Blauwe sluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauwe sluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauwe sluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauwe sluis niet geschikt voor uw werk in Blauwe sluis of
 • u functioneert niet voldoende in Blauwe sluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauwe sluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauwe sluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauwe sluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauwe sluis verblijft, dan mag uw werkgever in Blauwe sluis u eveneens wel ontslaan.