Ontslag Blauwe hand

Uw werkgever in Blauwe hand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauwe hand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauwe hand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauwe hand. Uw werkgever in Blauwe hand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauwe hand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauwe hand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauwe hand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauwe hand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauwe hand of met bevallingsverlof bent in Blauwe hand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauwe hand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauwe hand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauwe hand
 • Als u in Blauwe hand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauwe hand wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauwe hand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauwe hand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauwe hand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauwe hand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauwe hand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauwe hand. Uitzonderingen in Blauwe hand;
 • Als uw werkgever in Blauwe hand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauwe hand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauwe hand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauwe hand niet geschikt voor uw werk in Blauwe hand of
 • u functioneert niet voldoende in Blauwe hand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauwe hand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauwe hand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauwe hand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauwe hand verblijft, dan mag uw werkgever in Blauwe hand u eveneens wel ontslaan.