Ontslag Blauw

Uw werkgever in Blauw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauw. Uw werkgever in Blauw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauw of met bevallingsverlof bent in Blauw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauw
 • Als u in Blauw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauw wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauw. Uitzonderingen in Blauw;
 • Als uw werkgever in Blauw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauw niet geschikt voor uw werk in Blauw of
 • u functioneert niet voldoende in Blauw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauw verblijft, dan mag uw werkgever in Blauw u eveneens wel ontslaan.