Ontslag Blaricum

Uw werkgever in Blaricum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blaricum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blaricum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blaricum. Uw werkgever in Blaricum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blaricum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blaricum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blaricum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blaricum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blaricum of met bevallingsverlof bent in Blaricum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blaricum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blaricum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blaricum
 • Als u in Blaricum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blaricum wilt opnemen;
 • Omdat u in Blaricum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blaricum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blaricum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blaricum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blaricum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blaricum. Uitzonderingen in Blaricum;
 • Als uw werkgever in Blaricum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blaricum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blaricum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blaricum niet geschikt voor uw werk in Blaricum of
 • u functioneert niet voldoende in Blaricum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blaricum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blaricum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blaricum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blaricum verblijft, dan mag uw werkgever in Blaricum u eveneens wel ontslaan.