Ontslag Blankenberg

Uw werkgever in Blankenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blankenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blankenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blankenberg. Uw werkgever in Blankenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blankenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blankenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blankenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blankenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blankenberg of met bevallingsverlof bent in Blankenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blankenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blankenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blankenberg
 • Als u in Blankenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blankenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Blankenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blankenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blankenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blankenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blankenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blankenberg. Uitzonderingen in Blankenberg;
 • Als uw werkgever in Blankenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blankenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blankenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blankenberg niet geschikt voor uw werk in Blankenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Blankenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blankenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blankenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blankenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blankenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Blankenberg u eveneens wel ontslaan.