Ontslag Blaker

Uw werkgever in Blaker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blaker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blaker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blaker. Uw werkgever in Blaker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blaker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blaker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blaker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blaker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blaker of met bevallingsverlof bent in Blaker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blaker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blaker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blaker
 • Als u in Blaker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blaker wilt opnemen;
 • Omdat u in Blaker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blaker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blaker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blaker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blaker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blaker. Uitzonderingen in Blaker;
 • Als uw werkgever in Blaker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blaker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blaker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blaker niet geschikt voor uw werk in Blaker of
 • u functioneert niet voldoende in Blaker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blaker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blaker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blaker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blaker verblijft, dan mag uw werkgever in Blaker u eveneens wel ontslaan.