Ontslag Bladel

Uw werkgever in Bladel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bladel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bladel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bladel. Uw werkgever in Bladel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bladel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bladel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bladel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bladel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bladel of met bevallingsverlof bent in Bladel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bladel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bladel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bladel
 • Als u in Bladel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bladel wilt opnemen;
 • Omdat u in Bladel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bladel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bladel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bladel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bladel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bladel. Uitzonderingen in Bladel;
 • Als uw werkgever in Bladel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bladel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bladel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bladel niet geschikt voor uw werk in Bladel of
 • u functioneert niet voldoende in Bladel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bladel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bladel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bladel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bladel verblijft, dan mag uw werkgever in Bladel u eveneens wel ontslaan.