Ontslag Blaaksedijk

Uw werkgever in Blaaksedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blaaksedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blaaksedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blaaksedijk. Uw werkgever in Blaaksedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blaaksedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blaaksedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blaaksedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blaaksedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blaaksedijk of met bevallingsverlof bent in Blaaksedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blaaksedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blaaksedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blaaksedijk
 • Als u in Blaaksedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blaaksedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Blaaksedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blaaksedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blaaksedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blaaksedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blaaksedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blaaksedijk. Uitzonderingen in Blaaksedijk;
 • Als uw werkgever in Blaaksedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blaaksedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blaaksedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blaaksedijk niet geschikt voor uw werk in Blaaksedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Blaaksedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blaaksedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blaaksedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blaaksedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blaaksedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Blaaksedijk u eveneens wel ontslaan.