Ontslag Bitgum /beetgum

Uw werkgever in Bitgum /beetgum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bitgum /beetgum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bitgum /beetgum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bitgum /beetgum. Uw werkgever in Bitgum /beetgum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bitgum /beetgum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bitgum /beetgum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bitgum /beetgum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bitgum /beetgum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bitgum /beetgum of met bevallingsverlof bent in Bitgum /beetgum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bitgum /beetgum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bitgum /beetgum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bitgum /beetgum
 • Als u in Bitgum /beetgum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bitgum /beetgum wilt opnemen;
 • Omdat u in Bitgum /beetgum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bitgum /beetgum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bitgum /beetgum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bitgum /beetgum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bitgum /beetgum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bitgum /beetgum. Uitzonderingen in Bitgum /beetgum;
 • Als uw werkgever in Bitgum /beetgum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bitgum /beetgum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bitgum /beetgum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bitgum /beetgum niet geschikt voor uw werk in Bitgum /beetgum of
 • u functioneert niet voldoende in Bitgum /beetgum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bitgum /beetgum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bitgum /beetgum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bitgum /beetgum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bitgum /beetgum verblijft, dan mag uw werkgever in Bitgum /beetgum u eveneens wel ontslaan.