Ontslag Bissen

Uw werkgever in Bissen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bissen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bissen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bissen. Uw werkgever in Bissen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bissen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bissen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bissen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bissen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bissen of met bevallingsverlof bent in Bissen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bissen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bissen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bissen
 • Als u in Bissen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bissen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bissen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bissen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bissen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bissen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bissen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bissen. Uitzonderingen in Bissen;
 • Als uw werkgever in Bissen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bissen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bissen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bissen niet geschikt voor uw werk in Bissen of
 • u functioneert niet voldoende in Bissen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bissen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bissen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bissen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bissen verblijft, dan mag uw werkgever in Bissen u eveneens wel ontslaan.