Ontslag Bisselt

Uw werkgever in Bisselt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bisselt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bisselt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bisselt. Uw werkgever in Bisselt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bisselt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bisselt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bisselt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bisselt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bisselt of met bevallingsverlof bent in Bisselt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bisselt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bisselt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bisselt
 • Als u in Bisselt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bisselt wilt opnemen;
 • Omdat u in Bisselt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bisselt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bisselt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bisselt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bisselt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bisselt. Uitzonderingen in Bisselt;
 • Als uw werkgever in Bisselt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bisselt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bisselt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bisselt niet geschikt voor uw werk in Bisselt of
 • u functioneert niet voldoende in Bisselt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bisselt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bisselt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bisselt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bisselt verblijft, dan mag uw werkgever in Bisselt u eveneens wel ontslaan.