Ontslag Bisschopswetering

Uw werkgever in Bisschopswetering mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bisschopswetering zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bisschopswetering

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bisschopswetering. Uw werkgever in Bisschopswetering mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bisschopswetering arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bisschopswetering niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bisschopswetering te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bisschopswetering u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bisschopswetering of met bevallingsverlof bent in Bisschopswetering.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bisschopswetering kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bisschopswetering die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bisschopswetering
 • Als u in Bisschopswetering lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bisschopswetering wilt opnemen;
 • Omdat u in Bisschopswetering lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bisschopswetering lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bisschopswetering wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bisschopswetering op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bisschopswetering

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bisschopswetering. Uitzonderingen in Bisschopswetering;
 • Als uw werkgever in Bisschopswetering bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bisschopswetering aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bisschopswetering gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bisschopswetering niet geschikt voor uw werk in Bisschopswetering of
 • u functioneert niet voldoende in Bisschopswetering.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bisschopswetering

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bisschopswetering niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bisschopswetering of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bisschopswetering verblijft, dan mag uw werkgever in Bisschopswetering u eveneens wel ontslaan.