Ontslag Birstum /burstum

Uw werkgever in Birstum /burstum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Birstum /burstum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Birstum /burstum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Birstum /burstum. Uw werkgever in Birstum /burstum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Birstum /burstum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Birstum /burstum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Birstum /burstum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Birstum /burstum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Birstum /burstum of met bevallingsverlof bent in Birstum /burstum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Birstum /burstum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Birstum /burstum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Birstum /burstum
 • Als u in Birstum /burstum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Birstum /burstum wilt opnemen;
 • Omdat u in Birstum /burstum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Birstum /burstum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Birstum /burstum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Birstum /burstum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Birstum /burstum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Birstum /burstum. Uitzonderingen in Birstum /burstum;
 • Als uw werkgever in Birstum /burstum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Birstum /burstum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Birstum /burstum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Birstum /burstum niet geschikt voor uw werk in Birstum /burstum of
 • u functioneert niet voldoende in Birstum /burstum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Birstum /burstum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Birstum /burstum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Birstum /burstum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Birstum /burstum verblijft, dan mag uw werkgever in Birstum /burstum u eveneens wel ontslaan.