Ontslag Bingerden

Uw werkgever in Bingerden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bingerden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bingerden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bingerden. Uw werkgever in Bingerden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bingerden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bingerden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bingerden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bingerden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bingerden of met bevallingsverlof bent in Bingerden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bingerden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bingerden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bingerden
 • Als u in Bingerden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bingerden wilt opnemen;
 • Omdat u in Bingerden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bingerden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bingerden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bingerden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bingerden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bingerden. Uitzonderingen in Bingerden;
 • Als uw werkgever in Bingerden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bingerden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bingerden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bingerden niet geschikt voor uw werk in Bingerden of
 • u functioneert niet voldoende in Bingerden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bingerden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bingerden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bingerden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bingerden verblijft, dan mag uw werkgever in Bingerden u eveneens wel ontslaan.