Ontslag Bingelrade

Uw werkgever in Bingelrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bingelrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bingelrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bingelrade. Uw werkgever in Bingelrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bingelrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bingelrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bingelrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bingelrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bingelrade of met bevallingsverlof bent in Bingelrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bingelrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bingelrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bingelrade
 • Als u in Bingelrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bingelrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Bingelrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bingelrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bingelrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bingelrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bingelrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bingelrade. Uitzonderingen in Bingelrade;
 • Als uw werkgever in Bingelrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bingelrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bingelrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bingelrade niet geschikt voor uw werk in Bingelrade of
 • u functioneert niet voldoende in Bingelrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bingelrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bingelrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bingelrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bingelrade verblijft, dan mag uw werkgever in Bingelrade u eveneens wel ontslaan.