Ontslag Bilthoven

Uw werkgever in Bilthoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bilthoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bilthoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bilthoven. Uw werkgever in Bilthoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bilthoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bilthoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bilthoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bilthoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bilthoven of met bevallingsverlof bent in Bilthoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bilthoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bilthoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bilthoven
 • Als u in Bilthoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bilthoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Bilthoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bilthoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bilthoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bilthoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bilthoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bilthoven. Uitzonderingen in Bilthoven;
 • Als uw werkgever in Bilthoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bilthoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bilthoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bilthoven niet geschikt voor uw werk in Bilthoven of
 • u functioneert niet voldoende in Bilthoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bilthoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bilthoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bilthoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bilthoven verblijft, dan mag uw werkgever in Bilthoven u eveneens wel ontslaan.