Ontslag Bilt

Uw werkgever in Bilt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bilt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bilt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bilt. Uw werkgever in Bilt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bilt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bilt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bilt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bilt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bilt of met bevallingsverlof bent in Bilt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bilt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bilt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bilt
 • Als u in Bilt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bilt wilt opnemen;
 • Omdat u in Bilt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bilt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bilt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bilt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bilt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bilt. Uitzonderingen in Bilt;
 • Als uw werkgever in Bilt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bilt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bilt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bilt niet geschikt voor uw werk in Bilt of
 • u functioneert niet voldoende in Bilt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bilt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bilt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bilt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bilt verblijft, dan mag uw werkgever in Bilt u eveneens wel ontslaan.