Ontslag Billinghuizen

Uw werkgever in Billinghuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Billinghuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Billinghuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Billinghuizen. Uw werkgever in Billinghuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Billinghuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Billinghuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Billinghuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Billinghuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Billinghuizen of met bevallingsverlof bent in Billinghuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Billinghuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Billinghuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Billinghuizen
 • Als u in Billinghuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Billinghuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Billinghuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Billinghuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Billinghuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Billinghuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Billinghuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Billinghuizen. Uitzonderingen in Billinghuizen;
 • Als uw werkgever in Billinghuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Billinghuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Billinghuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Billinghuizen niet geschikt voor uw werk in Billinghuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Billinghuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Billinghuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Billinghuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Billinghuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Billinghuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Billinghuizen u eveneens wel ontslaan.