Ontslag Bilderdam

Uw werkgever in Bilderdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bilderdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bilderdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bilderdam. Uw werkgever in Bilderdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bilderdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bilderdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bilderdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bilderdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bilderdam of met bevallingsverlof bent in Bilderdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bilderdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bilderdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bilderdam
 • Als u in Bilderdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bilderdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Bilderdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bilderdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bilderdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bilderdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bilderdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bilderdam. Uitzonderingen in Bilderdam;
 • Als uw werkgever in Bilderdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bilderdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bilderdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bilderdam niet geschikt voor uw werk in Bilderdam of
 • u functioneert niet voldoende in Bilderdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bilderdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bilderdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bilderdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bilderdam verblijft, dan mag uw werkgever in Bilderdam u eveneens wel ontslaan.