Ontslag Bikkershorn

Uw werkgever in Bikkershorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bikkershorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bikkershorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bikkershorn. Uw werkgever in Bikkershorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bikkershorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bikkershorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bikkershorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bikkershorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bikkershorn of met bevallingsverlof bent in Bikkershorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bikkershorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bikkershorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bikkershorn
 • Als u in Bikkershorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bikkershorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Bikkershorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bikkershorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bikkershorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bikkershorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bikkershorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bikkershorn. Uitzonderingen in Bikkershorn;
 • Als uw werkgever in Bikkershorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bikkershorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bikkershorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bikkershorn niet geschikt voor uw werk in Bikkershorn of
 • u functioneert niet voldoende in Bikkershorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bikkershorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bikkershorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bikkershorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bikkershorn verblijft, dan mag uw werkgever in Bikkershorn u eveneens wel ontslaan.