Ontslag Bijsterveld

Uw werkgever in Bijsterveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bijsterveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bijsterveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bijsterveld. Uw werkgever in Bijsterveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bijsterveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bijsterveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bijsterveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bijsterveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bijsterveld of met bevallingsverlof bent in Bijsterveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bijsterveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bijsterveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bijsterveld
 • Als u in Bijsterveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bijsterveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Bijsterveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bijsterveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bijsterveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bijsterveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bijsterveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bijsterveld. Uitzonderingen in Bijsterveld;
 • Als uw werkgever in Bijsterveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bijsterveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bijsterveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bijsterveld niet geschikt voor uw werk in Bijsterveld of
 • u functioneert niet voldoende in Bijsterveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bijsterveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bijsterveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bijsterveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bijsterveld verblijft, dan mag uw werkgever in Bijsterveld u eveneens wel ontslaan.