Ontslag Bijsteren

Uw werkgever in Bijsteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bijsteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bijsteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bijsteren. Uw werkgever in Bijsteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bijsteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bijsteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bijsteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bijsteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bijsteren of met bevallingsverlof bent in Bijsteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bijsteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bijsteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bijsteren
 • Als u in Bijsteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bijsteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Bijsteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bijsteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bijsteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bijsteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bijsteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bijsteren. Uitzonderingen in Bijsteren;
 • Als uw werkgever in Bijsteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bijsteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bijsteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bijsteren niet geschikt voor uw werk in Bijsteren of
 • u functioneert niet voldoende in Bijsteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bijsteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bijsteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bijsteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bijsteren verblijft, dan mag uw werkgever in Bijsteren u eveneens wel ontslaan.