Ontslag Biggekerke

Uw werkgever in Biggekerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biggekerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biggekerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biggekerke. Uw werkgever in Biggekerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biggekerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biggekerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biggekerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biggekerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biggekerke of met bevallingsverlof bent in Biggekerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biggekerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biggekerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biggekerke
 • Als u in Biggekerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biggekerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Biggekerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biggekerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biggekerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biggekerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biggekerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biggekerke. Uitzonderingen in Biggekerke;
 • Als uw werkgever in Biggekerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biggekerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biggekerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biggekerke niet geschikt voor uw werk in Biggekerke of
 • u functioneert niet voldoende in Biggekerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biggekerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biggekerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biggekerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biggekerke verblijft, dan mag uw werkgever in Biggekerke u eveneens wel ontslaan.