Ontslag Biezenmortel

Uw werkgever in Biezenmortel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biezenmortel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biezenmortel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biezenmortel. Uw werkgever in Biezenmortel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biezenmortel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biezenmortel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biezenmortel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biezenmortel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biezenmortel of met bevallingsverlof bent in Biezenmortel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biezenmortel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biezenmortel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biezenmortel
 • Als u in Biezenmortel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biezenmortel wilt opnemen;
 • Omdat u in Biezenmortel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biezenmortel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biezenmortel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biezenmortel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biezenmortel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biezenmortel. Uitzonderingen in Biezenmortel;
 • Als uw werkgever in Biezenmortel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biezenmortel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biezenmortel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biezenmortel niet geschikt voor uw werk in Biezenmortel of
 • u functioneert niet voldoende in Biezenmortel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biezenmortel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biezenmortel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biezenmortel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biezenmortel verblijft, dan mag uw werkgever in Biezenmortel u eveneens wel ontslaan.