Ontslag Biezenheuvel

Uw werkgever in Biezenheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biezenheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biezenheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biezenheuvel. Uw werkgever in Biezenheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biezenheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biezenheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biezenheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biezenheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biezenheuvel of met bevallingsverlof bent in Biezenheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biezenheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biezenheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biezenheuvel
 • Als u in Biezenheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biezenheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Biezenheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biezenheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biezenheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biezenheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biezenheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biezenheuvel. Uitzonderingen in Biezenheuvel;
 • Als uw werkgever in Biezenheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biezenheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biezenheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biezenheuvel niet geschikt voor uw werk in Biezenheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Biezenheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biezenheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biezenheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biezenheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biezenheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Biezenheuvel u eveneens wel ontslaan.