Ontslag Biezen

Uw werkgever in Biezen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biezen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biezen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biezen. Uw werkgever in Biezen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biezen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biezen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biezen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biezen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biezen of met bevallingsverlof bent in Biezen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biezen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biezen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biezen
 • Als u in Biezen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biezen wilt opnemen;
 • Omdat u in Biezen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biezen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biezen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biezen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biezen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biezen. Uitzonderingen in Biezen;
 • Als uw werkgever in Biezen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biezen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biezen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biezen niet geschikt voor uw werk in Biezen of
 • u functioneert niet voldoende in Biezen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biezen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biezen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biezen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biezen verblijft, dan mag uw werkgever in Biezen u eveneens wel ontslaan.