Ontslag Biezelinge

Uw werkgever in Biezelinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biezelinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biezelinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biezelinge. Uw werkgever in Biezelinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biezelinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biezelinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biezelinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biezelinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biezelinge of met bevallingsverlof bent in Biezelinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biezelinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biezelinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biezelinge
 • Als u in Biezelinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biezelinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Biezelinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biezelinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biezelinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biezelinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biezelinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biezelinge. Uitzonderingen in Biezelinge;
 • Als uw werkgever in Biezelinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biezelinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biezelinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biezelinge niet geschikt voor uw werk in Biezelinge of
 • u functioneert niet voldoende in Biezelinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biezelinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biezelinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biezelinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biezelinge verblijft, dan mag uw werkgever in Biezelinge u eveneens wel ontslaan.